Hakkımda

Muzaffer Altindas ResimCerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde her türlü ameliyatı, her türlü yarayı görme ve tedavi etme olanakları içinde Genel Cerrahi Uzmanı oldum. Bunu izleyen Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlığı bana dokuları daha iyi tanıma, yarayı derinliğine görebilme, dokuları ihtiyaç olan yerlere canlı taşıyabilme olanağı verdi. Plastik Cerrahide atravmatik çalışmayı(dokulara zarar vermeden) öğrendim. Uzmanlık ve Doçentlik çalışmalarım da yara ile ilgiliydi.

Yanık konusundaki çalışmalarımla Avusturya Kültür Araştırma Bakanlığından burs kazandım. 18 ay Innsbruck Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde çalıştım. Yaraya verilen önemi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin yara kapatma olanaklarının çeşitliliğni, yara tedavisine profesyonel yaklaşımı ilk kez orada gördüm. Yarayla ilgili görüşlerim değişti. Hekimlik hayatım her geçen gün daha da yaranın odak noktası olduğu bir hayata dönüştü.

PROFESYONEL HAYATIM

 • Son 25 yılda tedavisini tamamladığım ayak yaralarının sayısı 4000’i aşmıştır.
 • Yıllarca Türk Diyabet Derneği’nin kongrelerine ve eğitim faaliyetlerine katıldım.
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Programı çerçevesinde;
   1) Kitle Yaralanmaları ve Afet Hekimliği Sempozyumu, 9-10 Mart 2000, oturum başkanı ve konuşmacı,
  2) 2001 yılı ilk sempozyumunda “Yara İyileşmesi ve Yara Bakımı” konusu işlenirken yöneticilik görevi, konuşmacı,
  3) Hastane Hemşireleri Derneği’nin Yara Bakım ve Tedavi Kursu, 23-24 Mayıs 2000, oturum başkanı, konuşmacı olarak katıldım.
 • Hayat mecmuası, Hürriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesinde (Bilim Teknik eki) Diyabetik Ayak Yaralarıyla ilgili kapsamlı yazılarım yayınlandı.
 • Çok sayıda radyo ve televizyon konuşmalarım oldu.
 • Yara iyileşmesi ve diyabetik ayak yaralarıyla ilgili verdiğim konferanslar ;
        İstanbul Hastanesi (2 kez)
  Şişli Etfal Hastanesi, Ortopedi Kliniği (2 kez)
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi kliniği
  Okmeydanı Sosyal Sigortalar Hastanesi ( 2 kez)
  Haydarpaşa Numune Hastanesi
  Haydarpaşa GATA Eğitim Hastahanesi Plastik Cerrahi Kliniği
  PTT Hastanesi
  Kartal Devlet Hastanesi
  Bakırköy Devlet Hastanesi
  Türk Diyabet Derneği İzmir Şubesi
  Giesen Üniversitesi (Almanya),
  Hacettepe Üniversitesi Plastik Cerrahi Kliniği
  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniği
  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniği
  Diyabet ve Obezite Eğitim Kursu, 25-26.Ocak.2002
  Diyabet ve Obezite Eğitim Kursu, 15-17 Nisan, 2002
  1. Ulusal Yara İyileşmesi Sempozyumu, TPRECD Yara İyileşmesi Bölge Toplantısı,
  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20-23 Nisan, 2002