Diyabetik Ayak Yazıları

(Nemli-Emici) Islak Pansuman

(Nemli-Emici) Islak Pansuman

ISLAK (NEMLİ – EMİCİ) PANSUMAN
Gerekli Tibbi Malzeme

  • %0.9’luk NaCl solüsyonu (Serum fizyolojik),
  • Steril gaz bez ve ped, steril eldiven,
  • Vazelin-parafin emdirilmis yagli bez (Tull-grass).Uygulama
  • Önce steril eldiven giyilir.
  • Steril gaz veya ped alinarak, serum fizyolojikle islatilir. Bununla, yara mekanik olarak temizlenmeye, sivi ve kati atiklar uzaklastirilmaya çalisilir.
  • Temizlenmis yara yüzeyine vazelin emdirilmis yagli gaz bez yayilir.
  • Steril gaz bezi alinir, serum fizyolojikle islatilir. Sonra iyice sikilarak fazla suyu atilir. Böylece islatilmis, sikilmis ve emici gücü yüksek gaz bezi elde edilmis olur.
  • Bu gazli bezler yara bosluklarina, dekole ...
Okumaya Devam Edin →
0

Diyabetik Ayak Özellikleri

DİYABETİK AYAK YARALARINI DİĞER YARALARDAN AYIRAN FARKLAR NEDİR ?

1- Ayağın yapısına ait özellikler
2- Tedavi eden hekimlerle ilgili sorunlar
3- Hastaya ait sorunlar

Diyabetik Ayak Yaraları1- AYAĞIN YAPISINA AİT ÖZELLİKLER
Ayak çok hareketli parçaları, kalın, dayanıklı örtüsü, yağ yastıkçıkları ve adele kompartmanlarıyla yürümek için son derece mükemmel bir mimari yapıya sahiptir. Hayat boyu, atılan adımlarla dünyayı dört defa dolaşacak kadar uzun mesafe katederiz; ve her adımda ayak ciddi bir basınç altında kalmaktadır.

İşlevsel ...

Okumaya Devam Edin →
0

Bir Damar Hastalığı Olarak Diyabetik Ayak

Ayak yaralarının oluşumunda, bugün, küçük damar hastalığından daha çok büyük damar hastalığının sorumlu olduğu kabul edilmiştir (3, 8). Geçmişte bu yaraların küçük damarlardaki tıkanıklık sonucu ortaya çıktığı sanılırdı. Bugün ise bu yaraların ortaya çıkmasında, hissizliğin kesin neden olduğu anlaşılmıştır.

Bir ayakta büyük damarlar açık olduğu halde, kronik ülserlerin varlığı küçük damarların hasta olduğunu düşündürmemelidir (8). Diyabetlilerde, büyük damar hastalığı çok hızlı bir seyir gösterir. Diz ardı damarlarında hastalığa yakalanma çok sık görülür.

Parmakların iskemi ve gangreninden;
1- Trombüse yol açan arteriyosklerosis,
2- ...

Okumaya Devam Edin →
0

Nöropatik Ayağı Bekleyen Tehlikeler

NÖROPATİ VE DİYABET
Nöropati, periferik ve otonom sinirlerin tahribi (dejenerasyonu) sonucu ortaya çıkan durumdur. Nöropatinin ağırlığı, diyabetin süresi ve kan şekeri regülasyonu ile yakından ilgilidir. Diyabetin süresinin uzadığı ve kan şeker seviyesinin uzun süre yüksek kaldığı durumlarda nöropati daha ciddi olarak karşımıza çıkar. Alkol alan diyabetlilerde nöropati daha da ağırdır ve çok daha erken yaşlarda görülür. İnsülin kullanımının nöropatiyi geciktirdiği ileri sürülmüştür.

Duyu ve motor sinirlerin dejenerasyonu sonucu hastanın ayağı duyusuz ve deforme hale gelir. Duyusal nöropati, genellikle sinsice gelişir. Bir ...

Okumaya Devam Edin →
0

Diyabet Nedir? Diyabetik Ayak Yarları Nasıl Oluşur?

Diyabet Nedir? Diyabetik Ayak Yarları Nasıl Oluşur?

DİYABET NEDİR ?
Diyabetes mellitus, pankreasın yeterince insülin üretemediği veya vücudun, üretilmiş insülini etkili şekilde kullanamadığı durumlarda oluşan kronik bir hastalıktır. Bu durumda, kan şeker düzeyi artar (hiperglisemi), başta kan damarları ve sinirler olmak üzere hemen tüm sistemler ciddi şekilde zarar görür.

DİYABETİN KOMPLİKASYONLARI
1-Tıkayıcı damar hastalığı (Anjiopati)
2-Sinirlerin tahribatı (Nöropati)
3-Böbrek fonksiyon bozukluğu (Nefropati)
4-Görme bozukluğu (Retinopati)
Diyabetin anjiyopati, nöropati ve retinopati gibi tüm komplikasyonları uzun sürede ortaya çıkar ve yavaş bir seyir izler. Oysa ayak yaraları ani olarak ...

Okumaya Devam Edin →
0

Diyabetik Ayak.com’a Hoşgeldiniz!

Diyabetik Ayak.com’a Hoşgeldiniz!

Bu site, şeker hastalarının eğitim ihtiyacı göz önünde tutularak hazırlanmıştır.
Hasta ve hasta yakınları, hekimler, hemşireler, sağlık elemanları bu siteden yararlanabilirler.
Şeker hastasının ayak yarasından dolayı bir “ölüm kalım”, “ayakta kalma” savaşı yaşamaması için izlenmesi gereken yol eğitimdir.
İnternet, bilgiye ulaşmanın yeni ve gelecekte en etkili aracı olacaktır.

Tıpta hiçbir konu diyabetik ayak yarası kadar ilgisizliğe terk edilmemiştir. İlgisizliğin ve bilgisizliğin “bedelini” her zaman hasta ve ailesi ödemektedir. Bu durumda eğitim ve her türlü çabanın öncelikle diyabetli ailelerde başlaması gerekir. Yaygın ve etkin ...

Okumaya Devam Edin →
0