63 yaşında, 25 yıldır Diabetes Mellitus’lu erkek hasta, kurumumuza başvurmadan 4-5 ay önce elektrik sobası ile yanığa maruz kalmış.  Çeşitli tedaviler uygulanmış, son bir ay bir tıp fakültesi hastanesinde 10 seanslık larva tedavisi görmüş.  Yaralarının ve genel durumunun giderek kötüleşmesi üzerine kurumumuza başvurdu.  Resimlerde başvuru anında ve daha sonraki tedavi aşamalarında enfeksiyon ve nekrozun yaygınlığı görülmektedir. Enfeksiyon kontrolü ve yara hazırlığı sürecinin ardından, kas flebi, split-thickness deri grefi ve primer sütür gibi kombine rekonstrüktif girişimler yapıldı, yaranın iyileşmesi ve hastanın özel botla ayağını kullanarak yürümesi mümkün hale geldi.

 

Sonra

Önce

Önce
Sonra