66 yaşında erkek hasta sağ ayağında şişlik, kızarıklık, morarma, titreme, yüksek ateş (40°C), terleme nöbetleri vb şikâyetlerle tedavi için Irak’tan geldi.  Derhal hastaneye yatırıldı.  Enfeksiyöz ajanın MRSA (Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus) olduğu tespit edildi.  Enfeksiyon alanına aynı gün yeterli büyüklükte insizyon yapılarak, etkili bir drenaj sağlandı.  Nemli emici pansumanlara başlandı.  Sağ ayakta bül oluşumu, yaygın ödem, enflamasyon, morluk ve prülan drenaj görülmektedir.  İlerleyen günlerde tekrarlayan yumuşak doku ve kemik debridmanları, kültür sonucuna göre antibiyoterapi ve pansumanlara devam edildi.

Ayak sırtında temiz granulasyon dokusu, falankslar ve distal metatarsın rezeksiyonundan doğan temiz granulasyon dokusuyla kaplı kavite  görülmektedir. Ayak tabanından dermo-Fed -Ped Flep ile ölü boşluk  doldurulacaktır.  

Resimlerde rekonstrüksiyondan alınan sonuç görülmektedir.

mehdi-1

Akut İlerleyici Enfeksiyon                    Tedaviden Alınan Sonuç